GŁÓWNI SPONSORZY KAMPANII WYBORCZEJ 2018

Przeanalizowaliśmy sprawozdania lokalnych komitetów wyborczych wyborców biorących udział w wyborach samorządowych w 2018 roku.

KWW Wołowska Koalicja Obywatelska (Dariusz Chmura) –  wydało 35 448,80 zł na swoją kampanię
KWW Porozumienie Powiatowe Wspólnota (związane z Burmistrzem Dariuszem Chmurą) – wydało 27 370,84 zł  na swoją kampanię
KWW Pawła Czarnego (Paweł Czarny) – wydało 25 446,09 zł na swoją kampanię

Największą wątpliwość wzbudzają jednak główni sponsorzy kampanii wyborczej komitetów (osoby których wpłaty przekroczyły łącznie kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę).

W KWW Wołowska Koalicja Obywatelska (Dariusz Chmura) wśród głównych darczyńców odnajdziemy lokalnych urzędników, radnych oraz najprawdopodobniej prezesa spółki. Nie odnajdziemy za to samego kandydata na Burmistrza – Dariusza Chmury (jego łączna suma wpłat nie przekraczała kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę).

Największe kwoty wpłacili: 
a) Anna Brodziak-Cisak – w trakcie kampanii Sekretarz Gminy Wołów
b) Robert Stępień – w trakcie kampanii Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie
c) Jacek Włosek – w trakcie kampanii Wiceburmistrz Gminy Wołów
d) Jan Tomków – w trakcie kampanii Radny Rady Miejskiej w Wołowie
e) Barbara Jagodzińska – w trakcie kampanii Radna Rady Miejskiej w Wołowie
f) Ilona Zmarlakjeśli nie jest to zbieżność nazwisk, to w trakcie kampanii pełniła funkcję Prezesa Zarządu spółki Powiatowe Centrum Medyczne Sp z o.o. w Wołowie.

 

W KWW Porozumienie Powiatowe Wspólnota (związane z Burmistrzem Dariuszem Chmurą)  wśród głównych darczyńców odnajdziemy lokalnych urzędników oraz osobę fizyczną:

a) Maciej Nejman – w trakcie kampanii Starosta Powiatu Wołowskiego
b) Katarzyna Uran – w trakcie kampanii Wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie
c) Kazimierz Pakulski – w trakcie kampanii Radny Rady Powiatu Wołowskiego
e) Piotr Bereza – osoba fizyczna zamieszkująca w Wołowie

W KWW Pawła Czarnego (Paweł Czarny)  wśród głównych darczyńców odnajdziemy kandydat na Burzmistrza, jego żonę oraz osobę fizyczną ubiegającą się o mandat Radnego w Gminie Wołów:

a) Paweł Czarnykandydat na Burmistrza, w trakcie kampanii Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie
b) Kamilla Czarny – żona kandydata na Burmistrza, osoba fizyczna
c) Stanisław Chodorowski – kandydat na Radnego Gminy Wołów, osoba fizyczna
Art. 140 Kodeksu wyborczego, wspomina iż komitety wyborcze są obowiązane prowadzić rejestry kredytów oraz wpłat o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę. Należy wskazać tam imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania takiej osoby. Dane takich osób wraz z informacją o wpłatach powinny znaleźć się na stronie internetowej komitetu.

Źródłem powyższych danych jest Państwowa Komisja Wyborcza, która przyjęła sprawozdania finansowe powyższych komitetów.

Zostaw komentarz