WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE KONCEPCJI RATOWANIA/RESTRUKTURYZACJI SPÓŁKI PCM Sp. z o.o.

Klub Radnych „Droga w Przyszłość” zaniepokojony obecną sytuacją w spółce Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o.o. złożył wniosek do Burmistrza Gminy Wołów o udostępnienie informacji publicznej celem przedstawienia koncepcji ratowania/restrukturyzacji spółki PCM w Wołowie. Burmistrz informował w sierpniu 2019 roku, na spotkaniu w Wołowskim Ośrodku Kultury o przygotowaniu planu ratowania spółki. Z niecierpliwością oczekujemy na odpowiedź. Sprawa jest priorytetowa.
Na dzień dzisiejszy, Radni RM w Wołowie, zapoznali się z wariantami restrukturyzacji opracowanymi przez Prezesa PCM Sp. z o.o. w Wołowie.
Po zapoznaniu się z koncepcją opracowaną przez ekspertów z wniosku Burmistrza Dariusza Chmury, Klub Radnych DwP podejmie stanowisko, które rozwiązanie jest najlepsze dla mieszkańców Gminy Wołów, ale także i dla mieszkańców całego Powiatu wołowskiego.

Zostaw komentarz