WNIOSEK 2 – ZAPISY O JAWNOŚCI W STATUCIE GMINY

W celu zwiększenia transparentności w Gminie Wołów – 13 lutego 2019 r. Klub Radnych DROGA W PRZYSZŁOŚĆ złożył do Przewodniczącego Komisji Statutowej wniosek w zakresie umieszczenia w Statucie Gminy Wołów zapisów dotyczących:

  • publikacji rejestru umów
  • publikacji wskaźników wynagrodzeń obowiązujących na poszczególnych stanowiskach w Urzędzie Gminy
  • pozostawienie w Statucie zapisu o „Czasie dla mieszkańców” podczas Sesji Rady Miejskiej
  • powiadomieniu osób zainteresowanych w przedmiocie toczącego się postępowania o terminach posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, na których rozpatrywana jest ich sprawa
  • wskazania w statucie obowiązku przekazania radnym materiałów w wyznaczonym terminie

Zostaw komentarz